Mníšek pod Brdy . Cíle výletů . Ubytování . O webu

Kam na výlet v okolí Mníšku pod Brdy:

Zámek
Adresa: Mníšek pod Brdy
Dostupnost: Pěšky
Ve 14. století byl královským majetkem, před rokem 1372 zastaven litevskému knížeti Jindřichovi. Počátkem 15. století udělena tvrz v léno Janu z Lestkova. V 15. století dále v držení pánů z Řepnic a po nich Vratislavů z Mitrovic. Roku 1639 tvrz spolu s městečkem pobořena a vypálena. Po polovině 17. století ji koupil Servác Engel z Engelflussu, původně měšťan, za něhož byl postaven zámek, dokončen v roce 1672.


Skalecký klášter
Adresa: Mníšek pod Brdy
Dostupnost: Pěšky
Současně s kostelem vznikal klášter a rekolekční dům, které rovněž navrhl K. Diezenhofer. I zde se nacházely skvosty barokního umění. Nejcennější skaleckou památkou byl patrně nástropní obraz Sv. Maří Magdalena od Petra Brandla. Tato freska se nacházela v klášterním refektáři a vzhledem k době jejího zrodu je zajímavá odklonem od tradiční barokní metody kontrastního šerosvitu. Obraz je považován za jedno z nejvýznamnějších Brandlových děl. Při poškození areálu Skalky poddolováním v 50. letech (20. století) byl obraz přenesen na plátno a umístěn v kostele sv. Václava v Mníšku. Dalším zajímavým dílem je Pieta sochaře Jana Brokoffa umístěná v poustevně.


zámek Dobříš
Adresa: Pražská 1, 263 00 Dobříš
Dostupnost: Auto, Bus
Stavebníkem dnešního zámku na místě královského hrádku neznámé podoby byl Pavel Jindřich Mansfeld. Projekt vypracoval architekt Jules Robert de Cotte (1683 - 1767). Výstavba probíhala v letech 1745 - 1765. Rokoková stavba má typické znaky tehdejší francouzské architektury. Během prací byl sice projekt pozměněn, ale i tak vznikl zámek v Čechách v té době neobvyklý. Některé úpravy provedeny ještě roku 1879.


hrad Karlštejn
Adresa: Karlštejn
Dostupnost: Auto
Stavebníkem hradu byl král a císař Karel IV. a po sobě jej i pojmenoval. Základní kámen za jeho nepřítomnosti v Čechách položil v roce 1348 arcibiskup Arnošt z Pardubic. Hrad, postavený za 9 let, sloužil k uložení říšských korunovačních klenotů; stal se schránkou různých ostatků a byl místem panovníkova odpočinku. České korunovační klenoty sem byly uloženy na počátku husitských válek, říšské klenoty odvezl již v roce 1414 císař Zikmund. Hrad odolal husitskému obležení (1422), za českého stavovského povstání se rychle poddal Ferdinandovi II., v roce 1646 vyloupen Švédy. Význam Karlštejna od počátku 17. století postupně klesal a hrad začal pustnout. Vlivem národního obrození vzrostl romantický zájem o tuto památku; v roce 1836 zařazen mezi objekty udržované veřejnou péči.


Benediktinský klášter
Adresa: Svatý Jan pod Skalou
Dostupnost: Auto
Podle legendy zde v 10. století sídlil poustevník sv. Ivan. Klášter založen počátkem 13. století klášterem Ostrov u Davle, roku 1310 zde bylo zřízeno proboštství. Počátkem 16. století založen nový, renesanční kostel zvaný Hasenburský. Po objevení ostatků sv. Ivana roku 1589 nastal nebývalý rozkvět jako poutního místa. Po třicetileté válce přestavován za účasti K. Luraga, nový kostel dokončen roku 1661, vlastní klášterní budovy pak v roce 1731 za účasti K. Dienzenhofera. Klášter zrušen dekretem Josefa II. roku 1785 a pak sloužil různým účelům (textilní továrna, lázně), za pánů ze Schirndingu jako zámek.